သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ (ဒုတိယနှစ်၀က်) / ၂၀၂၃-၂၀၂၄ (ပထမနှစ်၀က်) သင်တန်းများကိုဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခြင်း

  • သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၏  ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် ဒုတိယနှစ်၏ ပထမနှစ်၀က်သင်တန်း  နှင့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်၊ စတုတ္ထနှစ်များ၏ ဒုတိယနှစ်၀က်သင်တန်းများကို ၁-၆-၂၀၂၃ (ကြာသပတေးနေ့) တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
  • ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် ဒုတိယနှစ်၏ ပထမနှစ်၀က်သင်တန်းကို  ၂၃-၅-၂၀၂၃ (အင်္ဂါနေ့) မှစတင်၍ကျောင်းအပ်လက်ခံမည် ဖြစ်ပါသည်။