သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ ဘွဲ့ကြို သင်တန်းများကိုဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခြင်း

  • သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၏  ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ ဘွဲ့ကြို သင်တန်းများကို  ၂၃၁၁၂၀၂၃ (ကြာသပတေးနေ့) တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ပါသည်။

  • ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ သင်တန်းနှစ်များအားလုံး ၁၄-၁၁-၂၀၂၃ (အင်္ဂါနေ့) မှ စတင်၍ ကျောင်းအပ်လက်ခံမည် ဖြစ်ပါသည်။

  • ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်ရ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအားလုံး ၁၆-၁၁၂၀၂၃ (ကြာသပတေးနေ့) မှ စတင်၍ ကျောင်းအပ်လက်ခံမည် ဖြစ်ပါသည်။