သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ စတုတ္ထအကြိမ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း