သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ ဝါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူပူဇော်ပွဲ