မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးဟောပြောပွဲ

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးဟောပြောပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ရာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တရားရေးလွှတ်တော်၊ တွဲဖက်ခရိုင် တရားသူကြီး ဦးမင်းသန့် မှ မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၊ မူပိုင်ခွင့်မှုခင်းဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်များ၊ မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်မှုခင်းများ စစ်ဆေးစီရင်ခြင်း၊ တရားမကြောင်းအရ စွဲဆိုသည့် မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ မှုခင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးပြောကြားပြီး တက်ရောက်လာသူ ဆရာ၊ဆရာမများ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ မေးမြန်းချက်များအား ပြန်လည် ရှင်းလင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။