မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲ

၂၀၂၄ ခုနှစ် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ် မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲကို ပါမောက္ခချုပ်၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်များ ၊ ဆရာဆရာမများ နှင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ တက်ရောက် စိုက်ပျိုးကြသည်။