ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး အသိပညာပေး ဗီဒီယိုပြိုင်ပွဲ-၂၀၂၃ (တက္ကသိုလ်အဆင့်)

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ် မှ မောင်လင်းခန့်ကျော် သည် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး အသိပညာပေး ဗီဒီယိုပြိုင်ပွဲ-၂၀၂၃ (တက္ကသိုလ်အဆင့်) တွင် တစ်ဦးချင်း Online မှ ယှဥ်ပြိုင်ရာတွင် နှစ်သိမ့်ဆု ရရှိခဲ့ပါ သဖြင့် ဂုဏ်ယူ၀မ်းမြောက်စွာ ဖော်ပြအပ်ပါသည်။