Recent News

Latest News

newtutor

သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသုိလ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ Diploma in Information Technology (Dip(IT)) သင္တန္းေလ်ွာက္လႊာေခၚယူျခင္း။

၁။၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသုိလ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ Diploma in Information Technology (Dip(IT)) သင္တန္းေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို (၁၃.၂.၂၀၁၉ )ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ အေသးစိတ္ ဖတ္ရွုရန္
PhDEntrance

သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္နွစ္ 3rd Batch PhD ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူျခင္း

၂။ သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသုိလ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာပါရဂူဘြဲ႕ သင္တန္း (Ph.D-IT)သင္တန္း၊ အပတ္စဥ္(၃)ကို (၃-၁၂-၂၀၁၈)ရက္ (တနလၤာေန႔)တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္ ဖတ္ရွုရန္